Nutid-datid

Posted by: 03 apr 2013

Nutid-datidNår du skal skrive noget er det vigtigt at du hele tiden skriver så den der skal læse det forstår hvad du mener. Den stemme i teksten der fortæller den skal være den samme. Hvis du f.eks. fortæller den som en jeg-fortæller skal du blive ved med det eller også lave tydelige skift der er et tydeligt valg og har en effekt i teksten.

En af de ting der ofte går skuddermudder i når man er ved at lære at skrive gode fortællinger er tiden. Hvis du fortæller i datid; som noget der engang er sket, skal du blive i datid. Hvis du fortæller som om det er noget der udspiller sig mens du fortæller kan du ikke pludseligt lade som om det skete før i tiden. Du kan derimod godt hoppe og fortælle om noget andet der engang skete. Det kaldes et flashback.

Øvelser:

Vi dækker op til fortælling