Layout og fagbegreber

Posted by: 03 apr 2013

LayoutBåde i gammeldags aviser på papir og i netartikler er det vigtigt hvordan teksten er sat op på siden. Layoutet skal give læseren lyst til at læse artiklen og få et hurtigt overblik over om den handler om noget der interesserer ham.

Derfor er det rigtigt vigtigt at du layouter dine artikler grundigt. Her er lidt der måske kan hjælpe dig:

Tommelfingerregler

  • Hver side i avisen skal være prioriteret. Den vigtigste historie skal være øverst på siden og have den største rubrik (overskrift), den mindst vigtige nederst på siden med den mindste rubrik.
  • Alle de dele en historie består af (tekst, billede, overskrift osv.) skal tilsammen danne et rektangel, altså en firkantet blok. Det kaldes blokombrydning. På den måde kan læseren altid finde ud af, hvad der hører sammen.
  • Rubrikkens (overskriftens) størrelse skal passe til artiklens længde. Jo længere en artikel er, jo mere kan rubrikken fylde – og omvendt.
  • Kontrast er et godt virkemiddel. Store billeder og små billeder, store rubrikker og små rubrikker.
  • Undgå “rubrikknald”, dvs. to rubrikker ved siden af hinanden, hvis der er risiko for, at læseren kan blande dem sammen.
  • Mellemrubrikker letter læsningen.
  • Vælg højst to skrifter. Fx en skrift til rubrikker, underrubrikker og mellemrubrikker og en anden til brødtekst og billedtekst.
  • Mange læsere kan godt lide faktabokse.
  • Grafer er gode til at gøre talmateriale mere overskueligt.
  • Et bærende billede på hver side. Hvis to billeder, så skal det andet billede være væsentlig mindre.
  • Ikke billeder i alle fire hjørner.
  • Husk billedtekster til alle billeder.

kilde: http://www.avisnet.dk/AvisNET/application.do?command=getDocument&documentId=B009ED546BD15C2CC12570A0004A2B80